Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με στρατηγικούς εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής (NEUROPUBLIC AE) και τον τραπεζικό τομέα (Όμιλος Τραπέζης Πειραιώς μέσω του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ) έχοντας ως κοινή αποστολή τη συμβολή σε έναν πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό εθνικό γεωργικό τομέα.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής της, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναπτύσσει ένα συνεκτικό πλέγμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των φορέων του πρωτογενούς και ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.

Βασική παράμετρο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της εταιρείας αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση και ο συντονισμός με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που επηρεάζουν τον εθνικό πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες παραγωγούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς και υποστήριξης για το σύνολο των εκπροσώπων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ αλλά και για τις εθνικές διοικήσεις. Ειδικότερα, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο τόσο στο πλαίσιο του 1ου Πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις) όσο και του 2ου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) της ΚΑΠ.