Χαντζηνικολάου Πρόγραμμα | gaia ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020

09:30 - 10:00 | Έναρξη Συνεδρίου - Καλωσόρισμα Σύνεδρων / Χαιρετισμοί επισήμων


Ομιλητές
Ramon Armengol, Πρόεδρος, Γενική Επιτροπή Αγροτικού Συνεργατισμού της Ε.Ε. (COGECA)
Christiane Lambert, Πρόεδρος , Επιτροπή Επαγγελματικών Αγροτικών Οργανώσεων της Ε.Ε. (COPA)
Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς - Πρόεδρος, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς

10:00 - 12:00 | Εναρκτήρια Ενότητα: Η ΚΑΠ και ο πρωτογενής τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας : οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ο εθνικός σχεδιασμός

Θεματική στόχευση: Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, οι προτάσεις και οι πλέον πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ΚΑΠ μετά το 2020). Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: κατάσταση πραγμάτων, στρατηγικές προτεραιότητες και προτάσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. Βιντεομηνύματα υψηλών κοινοτικών αξιωματούχων

Συντονιστής
Elli Tsiforou, Γενική Διευθύντρια, - GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ομιλητές
Svetlana Edmeades, Επικεφαλής Οικονομολόγος Αγροτικού Τομέα, Παγκόσμια Τράπεζα
Άλκης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς
Μαυρουδής Βορίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βασίλειος Κόκκαλης, Βουλευτής Π.Ε. Λάρισας με το κόμμα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ)
Aλέξανδρος Κοντός, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ), πρωήν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γιάννης Μαυρουδής, Διευθύνων Σύμβουλος, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής, Διεύθυνση Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

12:00 - 12:15 | Διάλειμμα


12:15 - 13:30 | 1η Θεματική Ενότητα: Ευφυής Γεωργία – Ευφυής Συμβουλευτική : ο ψηφιακός καταλύτης για μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία

Θεματική στόχευση: Η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στην ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας, με έμφαση στα οφέλη και τις λύσεις για τους παραγωγούς. Τα αναγκαία έργα υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. Οι «ευφυείς» γεωργικές συμβουλές ως προϋπόθεση για την έγκριση και επιτυχή εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Ο κομβικός ρόλος ενός «ευφυούς» Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών (FAS) που θα τοποθετείται στο κέντρο ενός ισχυρού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) για την υποστήριξη των παραγωγών κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Συντονιστής
Elli Tsiforou, Γενική Διευθύντρια, - GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ομιλητές
Jens Elbaek, Διευθυντής Καινοτομίας Φυτικής Παραγωγής, Κέντρο Γεωργικής Γνώσης & Καινοτομίας της Δανίας (SEGES)
Γιώργος Γεωργαντάς, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γιάννης Μανιάτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Mάνος Σδράκας, Διευθυντής, Εταιρεία γεωργικών συμβούλων Νοvaplan
Γιάννης Χανιωτάκης, Ανώτερος Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα , Τράπεζα Πειραιώς - Μέλος ΔΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Πρόεδρος, NEUROPUBLIC ΑΕ

13:30 - 14:00 | Διάλειμμα


14:00 - 15:30 | 2η Θεματική Ενότητα - Απλούστευση και εκσυγχρονισμός για τον παραγωγό και τη δημόσια διοίκηση: το ΟΣΔΕ στη μετάβαση προς τη νέα εποχή

Θεματική στόχευση: Οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οι εθνικές προτεραιότητες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της ΚΑΠ προς όφελος του παραγωγού και της δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των παραγωγών καθώς και για τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών.

Συντονιστής
Elli Tsiforou, Γενική Διευθύντρια, - GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ομιλητές
Lorenzo Belcapo, Yπεύθυνος Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών της Coldiretti (Ιταλία)
Κώστας Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ)
Δημήτρης Καπνιάς, Διευθυντής Έργου ΟΣΔΕ, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ευαγγελία Μούρμουρα, Υπεύθυνη Ομάδας Στήριξης της υλοποίησης και ΟΣΔΕ, Δ/νση Βιωσιμότητας και εισοδηματικής στήριξης, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Χρήστος Μπαρλιάς, Πρόεδρος , Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΑΕΣ ΑΕ, Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Γιάννης Πάζιος, Γενικός Διευθυντής, Αγροτικός Συνεταιρισμός " Ένωση Μεσσηνίας"

15:30 - 16:00 | Διάλειμμα


16:00 - 17:30 | 3η Θεματική Ενότητα : Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

Θεματική στόχευση: Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα στην υπηρεσία των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η βέλτιστη αξιοποίησή τους προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, τα νέα μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στόχευση και οι ανάγκες των Περιφερειών και των συλλογικών σχημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Συντονιστής
Γεώργιος Αβατάγγελος, Διευθυντής, - Κέντρα Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

Ομιλητές
Εduardo Baamonde Νoche, Πρόεδρος Συνεταιριστική Τράπεζα Cajamar Caja Rural
Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντή Corpotate και Investment Banking, Τράπεζα Πειραιώς
Θύμης Ευθυμιάδης, Αντιπρόεδρος Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη
Δρ. Γεώργιος Ζαλίδης, Διευθυντής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κεντρικής Μακεδονίας , πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

17:30 - 17:30 | Τέλος Συνεδρίου